اگر بخواهیم در چهارچوب فکرکنیم و ببینیم، BTL برای ما همون تعاریف و استانداردهایی که در تمام این سال‌ها می‌دونیم رو تداعی می‌کنه ،اما ما تلاش کردیم بر روی خط طلایی رنگی حرکت کنیم که خارج از چهارچوب فکر می‌کنه و اقدام می‌کنه.
این بار ما تعریف جدیدی از BTL رو در سازمانمون خلق کردیم، خروجی این تعریف باعث نگاهی ۳۶۰ درجه به این بستر امکان پذیر صنعت می‌شود که نه فقط یکی از زوایای این ۳۶۰ درجه بلکه مثل یک توپ ، خورشید و ‌یا حتی یک گذرگاه قابل انجام در بازاریابی است.
ما BTL را به جای زیر خط، بین خط می‌بینیم،
تعریف ما
below the line
نیست، بلکه
between the line
است.

360degre-services
_

خدمات ما

Sampling

Sampling

Sampling
Online Sampling
Backpaking
ارائه نمونه محصول هدفمند

Sales promotion

Sales promotion

Sales promotion
Direct Marketing
Lottery Camping
پیشبرد فروش

Brand activation

Brand activation

Brand activation
Guerilla Marketing
Human billboard
ایجاد ارتباط مستقیم و موثر

Event marketing

Event marketing

Event marketing
برگزاری رویداد

Merchandising

Merchandising

Merchandising
چیدمان اصولی محصول
طراحی پلانوگرام

Pop

Pop

Pop
Posm
Popm
Pop

Road show

Road show
نمایش محصول

Mystery shopping

Mystery shopping

Mystery shopping
خرید مخفیانه
_

مدل همکاری​ ما

تمامیتی بودن​

تمامیت به معنی حرمت گذاشتن به کلاممان است و حرمت گذاشتن به کلاممان یعنی عمل کردن به کلاممان و به موقع عمل کردن به آن و در صورتی که به آن عمل نکردیم فرد مقابل را در جریان علت و زمان تحقق کلاممان قرار دهیم.​

متعهد به فرا تر از خود بودن​

منبع اشتیاقی آرامبخش که برای راهبری کردن و توسعه‌ی دیگران به عنوان راهبر لازم است و منبع پایداری وقتی که مسیر سخت می‌شود. ​

اصیل بودن​

اصیل بودن یعنی بودن و عمل کردن هماهنگ با آن کسی که خود را به دیگران آن طور نشان می‌دهیم (شامل کسی که ما اجازه می‌دهیم دیگران ما را آن طور ببینند) و هماهنگ با آن کسی که خودمان را آن طور به خودمان نشان می دهیم. ​

منشا بودن​

منشا بودن، جایگاهی پر قدرت و منحصر بفرد است تا هر موقعیتی را که با آن مواجه هستیم، از آن جایگاه ببینیم، درک کنیم و با آن سر و کار داشته باشیم و ارتباط برقرار کنیم . 

15خدمت
208تعداد پروژه های انجام شده
76تعدادافراد تیم
9+سال فعالیت
_

همراهان ما

_

می‌خوای بیشتر با ما آشنا بشی؟

_

در صنعت چه خبر؟